Skip to content

Siguldas piedzīvojumu programmu pilots

AT programma Mana dzīves upe un es tajā

Programmas pamatojums Psihiskā veselība ir nozīmīga un neatņemama vispārējās veselības komponente. Pasaules veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu (psihisku) un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem. Psihisko veselību lielā mērā ietekmē emocionālā labsajūta. Emocionālo labsajūtu, galvenokārt, nosaka cilvēka apmierinātība ar dzīvi, pozitīva domāšana, prieks, un labas savstarpējās attiecības ar vienaudžiem un ģimenes locekļiem.  Psihiskā… Read More »AT programma Mana dzīves upe un es tajā