Skip to content

Ko mēs piedāvājam

Uzņēmumu piedzīvojumu programmas ar terapeitisku nolūku

Kopīgs piedzīvojums uzņēmuma komandai – programma, kas būs nedaudz citādāka kā līdz šim esat pieredzējuši. Mērķis tiek uzstādīts pirms programmas – kopīgi izlemjot, ko grupai nepieciešams stiprināt – komunikācijas prasmes, robežu noteikšanas prasmes, stresa noturību u.c. Programmas ilgums un plānotās aktivitātes tiek pielāgotas noteiktajiem terapeitiskajiem mērķiem un grupas vēlmēm. 

Individuālas piedzīvojumu terapijas sesijas

Piemērotas bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem gan preventīvos nolūkos, gan ar mērķi veicināt mentālo veselību un vispārējo dzīves kvalitāti. Terapeitiskais mērķis tiks uzstādīts ar katru individuāli, tas var būt saistīts ar uzvedības grūtībām, emociju regulācijas traucējumiem, zemu pašvērtējumu, grūtībām veidot attiecības ar citiem, traumatisku pieredžu pārstrādi u.c. jautājumiem. Terapeitisko nodarbību ilgums un izmantotās aktivitātes pielāgotas personas vēlmēm un vajadzībām.

Ģimenes piedzīvojumu terapijas sesijas

Piemērotas ģimenēm, kuras pieredz sarežģītus konfliktus un attiecību sarežģījumus. Tikšanos laikā fokuss vērsts uz ģimenes saikņu atjaunošanu, komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmju attīstīšanu, emociju regulāciju un savstarpējo sadarbību. Piedzīvojumu terapijas sesijas ilgums 6-12 h, atkarībā no plānotajām aktivitātēm un ģimenes izvirzītajiem mērķiem.

Atvērtās programmas ikvienam

Mūsu mājas lapā pieejamas atvērto programmu klāsts, no kā katrs var izvēlēties sev piemērotāko jeb – to, kura uzrunā. 

Skaties šeit: https://adventuretherapylatvia.lv/category/programmas/planotas/

Par programmām interesēties pie Ievas, tel.nr. 29196424