Skip to content

Par mums

Adventure Therapy Latvia ir domubiedru grupa, kurus vieno pārliecība, ka piedzīvojums var būt kas vairāk par adrenalīna piesātinātu pasākumu, ja vien tā radītāji sadzird dalībnieku vajadzības un ir gatavi tās piepildīt.

Mūsu mērķis ir radīt piedzīvojumu programmas ar terapeitisku nolūku (jēgpilnas sarunas par pieredzēto ar grupas dalībniekiem un individuālas pārdomas par piedzīvoto), kas to dalībniekiem palīdzētu labāk izprast sevi un savu vietu dzīvē.

Katram stāstam ir sākums…

Adventure Therapy Latvija stāsts sākās 2019. gada vasarā, kad Sense of Team pārstāvēja Latviju Adventure Therapy Europe GATE 2019 pasākumā, kas notiek reizi divos gados. Mūsu pieredze piedzīvojumu jomā tika novērtēta un tikām uzņemti ATE lokā ar misiju popularizēt AT praksi Latvijā.

Domāts, darīts!

2019. gada 5. decembrī Siguldā tika sapulcināti septiņu organizāciju pārstāvji, kuri vienojās par domubiedru grupas Adventure Therapy Latvia izveidi. Pateicoties aktīvā tūrisma centram “EŽI”, āra dzīves apmācības centram “Pelēkais Vilks”, psihoterapeitei Ingai Birkmanei, “The Latvian Element”, Latvijas Ergoterapeitu asociācijai, piedzīvojumu organizācijai “Lūzumpunkts” un “Sense of Team”, domubiedru grupa septiņu dibinātājorganizāciju sastāvā bija dzimusi.

Piedzīvojumu terapija nu ir atrodama arī Latvijas mežos, parkos, norās un upēs.

Tiekamies!