Skip to content

Zane Rudzīte

Darbojoties ar zirgiem teju 20 gadu (no kuriem 10 gadus strādāju kā zirgu masieris) un iepazīstot šos dzīvniekus ļoti tuvu, pamazām radās vēlme arī citiem cilvēkiem parādīt, cik skaista un dažāda var būt šī komunikācija. Ne velti patiesi ir joki par cilvēkiem, kas it kā “ieskries uz pāris minūtēm stallī”, bet beigās pazūd uz krietnām stundām! Zirgi, ja vien vēlamies, var būt mūsu skolotāji ceļā atpakaļ pie sevis – esmu iedvesmas pilna palīdzēt jums veidot šo sadarbību – uz tikšanos!