Skip to content

Iveta Žugre

Biedrības vadītāja, jaunatnes darbiniece, nometņu un citu programmu jauniešiem radītāja un īstenotāja. 4 gadu pieredze vasaras piedzīvojuma nometņu organizēšanā un vadīšanā. Patīk darīt lietas ar pievienoto vērtību. Nemitīgi izaicina sevi ar jaunu zināšanu un metožu apgūšanu. Uzskatu, ka piedzīvojumu terapijas metodes var lieliski integrēt jebkurā programmā, kas tiek īstenotas darbā ar jauniešiem, gan ejot dabā, gan apgūstos dzīvei noderīgas prasmes un iemaņas.