Skip to content

“Mana drošā vieta dabā”? – pārgājiens dabā ar terapeitisku nolūku

Teorētiskais pamatojums: Pasaulē, kas kļūst arvien skaļāka, steidzīgāka, piepildītāka ar tehnoloģiskiem sasniegumiem, joprojām ir vieta, kas atgādina par mūsu patieso būtību un attiecībām vienam ar otru, par mūsu saikni ar visuma lielajiem procesiem, un tā ir DABA. Atrašanās, būšana dabā mazina dažāda veida mentālās grūtības (t.sk. stresa radītos traucējumus), ļaujot piedzīvot “šeit un tagad” esību, kvalitatīvu sevis apzināšanos, atjaunojot spēju atpazīt savus resursus un vēlmi būt radošam.  

Šajā programmā piedāvājam – Došanos dabā jēgpilni ar terapeitisku nolūku lai:

  • Mazinātu psihoemocionālu spriedzi; 
  • Piedzīvotu dabas tuvumu esot fiziski aktīvā mijiedarbībā; 
  • Apzinātos sevi kā pasaules daļu; 
  • Atpazītu un atjaunotu iekšējos resursus; 
  • Apgūtu apzinātības (mindfulness) pamatus iekšējā miera veicināšanai;
  • Mijiedarbotos ar dabu un dabas materiāliem, radošā veidā (ar eko-mākslas terapijas tehnikām) meklējot dabā SAVU drošo vietu. 

Mērķauditorija: Pieaugušie, kas savā ikdienā jūt paaugstinātu psihoemocionālo spriedzi, stresu.

Norises datumi: pēc vienošanās, visa gada garumā

Grupas lielums: 4-12 dalībnieki

Ilgums: 4h līdz 8h (var veidot arī programmu ar nakšņošanu), atkarībā no grupas laika resursiem, fiziskās izturības un vajadzībām.

Izmaksas: atkarībā no grupas lieluma, ilguma un norises vietas.

Iekļautais nodrošinājums: pārgājiena vadība, pēc vienošanās – ēdināšana, transports.

Papildus nepieciešamais: ērts apģērbs un apavi

Pieteikšanās/jautājumi: makslalabsajutai@gmail.com

Organizē:  Biedrība Māksla labsajūtai, vada ATL praktiķes, mākslas terapeites Vita Beinerte un Ilze Plūme