Skip to content

“Gājiens pie sevis”? – pārgājiens dabā ar terapeitisku nolūku

Teorētiskais pamatojums: Viens no svarīgiem pusaudžu un jauniešu vecumposma uzdevumiem ir kvalitatīva un veselīga atdalīšanās no vecākiem, primārajiem aprūpētājiem, pieredzot savas identitātes veidošanos. Došanās uz mākslas un piedzīvojumu terapiju balstītos pārgājienos ļauj paaugstināt savas sociālās mijiedarbības un problēmu risināšanas prasmes, piedzīvot grupas attiecības, veicināt gan iekšējo izaugsmi, gan adekvāta pašvērtējuma veidošanos, kas nākotnē pozitīvi ietekmētu jauniešu aktīvu un apzinātu līdzdalību savā ikdienas dzīvē, ģimenē un sabiedrībā kopumā. 

Šajā programmā mēs piedāvājam:

Doties pārgājienā, mijiedarboties ar grupu, dabu un dabas materiāliem radošā veidā ar terapeitisku nolūku veltīt laiku sev, savu grūtību, vajadzību atpazīšanai, pašanalīzei ar fokusu uz resursu apzināšanos, mērķu izvirzīšanu un pozitīvu pieredzi. Gūt izpratni par būšanu, orientēšanos dabā, 

Mērķauditorija: psihoemocionālā spriedzē esoši pusaudži un jaunieši., kā arī ģimenes, kurās aug jaunieši. 

Norises datumi: pēc vienošanās, visa gada garumā

Grupas lielums: 6-12 dalībnieki

Ilgums: 4h līdz 8h (var veidot arī programmu ar nakšņošanu), atkarībā no grupas laika resursiem, fiziskās izturības un vajadzībām.

Izmaksas: atkarībā no grupas lieluma, ilguma un norises vietas.

Iekļautais nodrošinājums: pārgājiena vadība, pēc vienošanās – ēdināšana, transports.

Papildus nepieciešamais: ērts apģērbs un apavi

Pieteikšanās/jautājumi: makslalabsajutai@gmail.com

Organizē:  Biedrība Māksla labsajūtai, vada ATL praktiķes, mākslas terapeites Vita Beinerte un Ilze Plūme