Skip to content

Apmācību programma Durvis 3.0 piesaista jaunas dalīborganizācijas un piedzīvojumu terapijas jaunos praktiķus

Šī bija jau trešā Adventure Therapy Latvia apmācību programma, kopš organizācijas dibināšanas.

Dalība apmācībās bija limitēta 12 dalībniekiem, lai nodrošinātu satura kvalitāti un iegūtās informācijas un pieredzes “izlaišanu caur sevi”. Saturs tika sadalīts divos moduļos, kur pirmais modulis bija divu dienu piedzīvojumu terapijas programma jaunajiem praktiķiem, ar dalībnieku lomu un pieredzes uzkrāšanu. Programmas vadītāji Unda Avota/ Latvijas Ergoterapeitu Asociācija un Valdis Vanags/ Sense of Team apzināti programmas saturu veidoja “ekliktisku” jeb tādu, kur ir dažādu praktisku un teorētisku metožu salikums, lai atspoguļotu piedzīvojumu terapijas plašās robežas un iespējas.

Otrais modulis, pēc nedēļas pauzes, fokusējās uz teorētisko zināšanu, metožu un terapeitisko pieeju dažādību un kas iespējams ir pats svarīgākais – savas esošās pieredzes sasinhronizēšanu ar pirmo moduli. 2,5 dienu laikā Sense of Team Mācību centrā jaunie praktiķi intensīvi strādājot gan apguva piedzīvojumu terapijas pamatus, gan praktizējās izvērtēšanas sesiju vadīšanā un novērošanā.

Pēc apmācībām Durvis 3.0 esam palikuši par 4rām dalīborganizācijām un 12 piedzīvojumu terapijas praktiķiem bagātāki.

Ja arī Tu vadi cilvēkus un grupas dabā vai piedzīvojumos ar pievienoto vērtību, tad piesakies uz interviju pie valdis.vanags@senseofteam.lv un iespējams tiksimies ar Tevi Durvis 4.0 programmā.