Skip to content

AT programma Mana dzīves upe un es tajā

Programmas pamatojums

Psihiskā veselība ir nozīmīga un neatņemama vispārējās veselības komponente. Pasaules veselības organizācija veselību definē kā pilnīgu fizisku, garīgu (psihisku) un sociālu labklājību, nevis tikai stāvokli bez slimības vai fiziskiem trūkumiem.

Psihisko veselību lielā mērā ietekmē emocionālā labsajūta. Emocionālo labsajūtu, galvenokārt, nosaka cilvēka apmierinātība ar dzīvi, pozitīva domāšana, prieks, un labas savstarpējās attiecības ar vienaudžiem un ģimenes locekļiem. 

Psihiskā veselība ir labklājības stāvoklis, kurā indivīds realizē savas spējas un potenciālu, tiek galā ar dažādām dzīves situācijām, var strādāt produktīvi un spēj dot ieguldījumu sabiedrībai, kā arī ir izturīgāks, laimīgāks un piepildītāks.

Programmas vadītāji:

Divi Sense of Team AT praktiķi

Ilgums:

2 dienas un viena naktis

Mērķauditorija:

Pieaugušie, kuri ir “iestrēguši” un kuriem nepieciešams savas līdzšinējās dzīves izvērtējums un skats uz priekšu, vecums  20 – 50 gadi.

Dalībnieku maksimālais skaits:

  8 (ievērojot vecuma un dzimuma līdzsvaru)

Aktivitātes un filozofija:

Programma Izvērtē savu “dzīves upes plūdumu” būs par būša ar sevi kanoe laivā upē, kuras vadīšana būs tikai pašu ziņā. Metaforiski tas ir kā dzīvē, kurā mūsu prasmes un attieksme bieži ir par pamatu tam, kur mēs virzāmies un kas ar mums notiek…Šī būs 2dienu ekspedīcija pa Gauju ar galapunktu Siguldā, kuras laikā dalībnieki dalās ar savu dzīves redzējumu, pieredzi, grūtībām un atklāsmēm ar pārējiem grupas dalībniekiem.. Grupas sadzīve un dzīves telpas uzturēšana notiek pašu dalībnieku spēkiem, apmācot un iedodot resursus no vadītāju puses – videi un cilvēkiem drošas naktsmītnes izveidošana; pārtikas resursu apmaiņas process; jaunu prasmju apgūšana un savu dzīves uzskatu “inventarizācija”. Ekspedīcijas laikā tiks izmantota videi draudzīga pieeja Leave no Trace https://lnt.org/why/7-principles/

Metodika:

Lai dalībnieki saniegtu programmas mērķus, tiks izmantota metaforu pieeja; Izaicinājums pēc izvēles/ jeb Challenge by Choice; izvērtējuma sarunas pēc aktivitātēm un pieredzes izglītības/ experiential learning pieeja.

2 dienu programmas izmaksas                                           179 eiro/ persona

(programmas izmaksās iekļauta personīgā kanoe laiva, airis, veste, drybags, materiāli naktsmītnei pēc izvēles nakšņot “zem laivas” vai guļamtīklā, AT praktiķa vadīta programmas norise un izvērtējums, prīmusi un kopējie trauki ēst gatavošanai).

Valdis Vanags

Sense of Team 29226470

Valdis.vanags@senseofteam.lv