Skip to content

9ATIC un 3GATE piedzīvojumu terapijas konference Norvēģijā 2022

Adventure Therapy Latvija pārstāvji piedalījās pasaules un Eiropas piedzīvojumu terapijas praktiķu konferencē Norvēģijā no  20. – 25.06.2022. (9th International Adventure Therapy Conference and 3rd Gathering for Adventure Therapy in Europe in Kristiansand and Hovden). Kopā konferencē piedalījās 380 klātienes un 123 tiešsaistes dalībnieki no 43 pasaules valstīm. Šis bija unikāls gadījums, kad gan pasaues, gan Eiropas konferences notika kopā, jo to norisi bija ietekmējusi vispasaules pandēmijas situācija. Intensīvā piecu dienu programmā bija gan meistarklases, gan lekcijas, gan zinātniskie un klīniskie pētījumi par piedzīvojumu terapijas ietekmi uz dzīves kvalitāti un diagnožu ārstēšanu. Vairāk par konferences norisi bildēs var redzēt te.